Grejači uliveni u silumin

Grejači uliveni u silumin su namenjeni za zagrevanje materijala i elemenata gde su radne temperature do 600°C. Odlikuje ih velika mehanička čvrstina i ravnomerno raspoređena temperatura po celom grejnom elementu.  Izrada grejača ulivenih u silumin je po zahtevu tj. crtežu kupca i postoji veliki izbor oblika, dimenzija, kao i izbor priključaka.

Grejač plus D.O.O izrađuje električne grejače po zahtevu kupca