Slide

Proizvodnja električnih
grejača

Grejač plus

Šabloni za naručivanje grejača

Grejač plus D.O.O. izrađuje električne grejače po zahtevu kupca.

Grejači po meri

Radionica za izradu grejača i ostalih termičkih uređaja počela je sa radom 2000. godine kao porodična manufaktura. Do danas smo uspešno osvojili proizvodnju više vrsta grejača, te stalno unapređujemo i proširujemo proizvodni program.

sabloni za porucivanje

Šabloni za naručivanje grejača

kratki rokovi izrade

Kratki rokovi izrade

izrada po zelji

Izrada po želji

kontrola kvaliteta

Kontrola kvaliteta

Grejači po meri

Radionica za izradu grejača i ostalih termičkih uređaja počela je sa radom 2000. godine kao porodična manufaktura. Do danas smo uspešno osvojili proizvodnju više vrsta grejača, te stalno unapređujemo i proširujemo proizvodni program.

Šabloni za naručivanje grejača

Kratki rokovi izrade

Izrada po želji

Kontrola kvaliteta

Kako do nas?

Kontrola proizvoda se sprovodi preko ispitnih modula i obuhvata kontrolu dielektričke probojnosti izolacionih materjala i postojanost istih kako na nižim tako i na višim temperaturama.

Novo iz naše radionice