Galerija slika - grejači za galvanizaciju

Grejači za galvanizaciju

Grejači za galvanizaciju su namenjeni za zagrevanje medijuma koji se koriste u elektro-hemijskim procesima galvanizacije. Naime, na nižim temperaturama rastvor, odnosno elektrolit, u koji se potapaju elementi koje treba zaštititi, imaju slabiju reakciju, pa ga treba zagrevati. Ovi se grejači, zavisno od medijuma u kojima rade, proizvode sa zaštitom od inox-a, keramike ili teflona. Izrada grejača za galvanizaciju je po zahtevu tj. crtežu kupca i postoji veliki izbor oblika, dimenzija, kao i izbor priključaka.

Grejač plus D.O.O izrađuje električne grejače po zahtevu kupca